Tid & Otid

March 28, 2010  |  Tryck

Tid&Otid
Svenska metamorfoser

Metamorfos, förvandling, är ett berättarsätt sagan alltid tyckt om. Den fromme visar sig vara en räv. Räven å andra sidan visar sig vara from. Bilden får en knuff varvid något nytt framträder.

Åren kring 1830 är i Frankrike en metamorfosernas tid. Efter empirer och revolutioner med deras allt för höga allvar skakar bilden till. Löjet står på tur i de nya satiriska bladen under julimonarkin (La Caricature). Den komiska litografin tecknar tiden utan önsketänkande, det vill säga vanvördigt, vilket sanningen brukar fordra. Just “Metamorfoser” kallar Grandville en serie bilder 1828. Tiden framträder när den byter skepnad, är hans tanke, inte när den håller stilen. Trollet måste vara med.
Denna bok handlar om vår efterkrigstid. Folkhemmet var en julimonarki i den meningen att radikala idéer levde vidare i en snäll och hygglig form, som både var sann och vilseledande. Efter hand fick vi fick en ljus blick på oss själva som är ganska märklig. De lugna och harmoniska dragen i självporträttet, folkhemmet, neutraliteten, rättsstaten, behöver metamorfosens hjälp för att bli förstådda. Eller komikens. Komik är det exaktaste berättarsättet. Det fanns nämligen många rävar inbäddade, som det militära uttrycket lyder. Vi har försökt få med dem.

Pris 300:– exklusive emballage, frakt och moms.

Är Du intresserad, ta kontakt med mig.